UBND TP Phú Quốc

07:54, 05/02/2021

UBND TP Phú Quốc khẳng định việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia