UBND TP. Quảng Ngãi

07:40, 19/07/2022

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản về kế hoạch thực hiện bán đấu giá 12 cơ sở nhà, đất công là trụ sở làm việc (cũ) dôi dư của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc UBND tỉnh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia