UBND TP Sầm Sơn

19:02, 26/07/2021

Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn có quy mô khoảng 0,8 ha, vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Dự kiến, sau khi tìm được nhà đầu tư, dự án sẽ khởi công vào quý IV/2021 và hoàn thành vào quý IV/2024.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia