UBND TP. Sông Công

08:15, 17/11/2021

Dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (khu A và khu B) có tổng diện tích gần 79 ha, địa điểm thực hiện tại phường Lương Sơn, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Tổng vốn đầu tư hơn 2.212 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia