Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội

10:38, 20/04/2021

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định những tác phẩm thông tin đối ngoại đã chuyển tải tới công chúng quốc tế về hình ảnh đất nước Việt Nam đang phát triển, năng động, đổi mới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia