Vận chuyển than lậu

14:35, 22/03/2022

Một đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện 1 tàu nước ngoài khi vừa sang mạn số lượng lớn hàng hóa sa, thu 900 tấn than không hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia