Văn phòng Quốc hội

08:44, 25/08/2020

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam vừa được điều động làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia