Văn phòng SPS Việt Nam

18:35, 28/08/2021

Sản phẩm sản phẩm mì khô vị bò gà có tên tiếng Anh “Dried noodles with chicken- and beefspices” của Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên Hương bị thu hồi tại thị trường Na Uy do chứa chất cấm Ethylene oxide.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia