VDS

08:25, 09/10/2018

VN-Index đã lùi về vùng hỗ trợ 996-1003 điểm. Trong thời gian tới, thị trường có thể tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ mạnh 980 điểm trước khi hồi phục.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia