Vì tầm vóc Việt

13:18, 27/04/2020

Sự nỗ lực và sự đồng hành của phụ huynh trong thời gian qua khi các học sinh học trực tuyến tại nhà không những đã giúp các học sinh nâng cao ý thức tự học, làm chủ công nghệ, mà còn giúp hạn chế những tác động tiêu cực từ môi trường internet tới trẻ em.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia