viên sủi Dream Lybo

16:52, 15/04/2022

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có cảnh báo về việc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sủi Kowachi đang quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia