Việt Phủ Thành Chương

08:00, 20/01/2023

Mỗi lần đến Việt Phủ Thành Chương với tôi là mỗi lần khám phá. Dường như cùng với thời gian và trải nghiệm khiến tôi tìm thấy nơi đây - một câu chuyện – nhưng được kể nhiều lần với những sắc thái và những cảm nghiệm mỗi ngày một sâu sắc hơn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia