vietcombank

08:50, 25/05/2018

Fitch Ratings vừa nâng xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) và sửa đổi Sàn Xếp hạng Hỗ trợ của Vietinbank, Vietcombank và Agribank, từ mức B+ lên BB.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia