vietinbank

08:00, 03/11/2017

Từ ngày 25/10 - 13/11/2017, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) phát hành trái phiếu chào bán đợt 1 ra công chúng với số lượng 20.000 trái phiếu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia