Vinaconex Đầu tư

08:27, 19/06/2021

Vinaconex sẽ góp bổ sung tổng cộng 1.220 tỉ đồng để tăng vốn điều lệ cho hai công ty con là Vinaconex Đầu tư và Vinaconex Xây dựng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia