Vinalines Trader.

06:15, 05/08/2017

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đang bị mắc kẹt với việc thanh lý đội tàu cao tuổi, khai thác kém hiệu quả dù chấp nhận bán dưới giá trị sổ sách.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia