VINARE - VNR

07:10, 14/06/2022

VINARE dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 13%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng. VINARE sẽ thanh toán cổ tức vào ngày 28/7.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia