virus SARS-CoV-2

10:07, 29/11/2021

Biến thể Covid-19 mới, Omicron đã lây lan tới nhiều khu vực trên thế giới, với các ca bệnh mới được phát hiện ở Hà Lan, Đan Mạch và Úc ngay cả khi nhiều quốc gia áp dụng quy định hạn chế đi lại để ngăn ngừa virus.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia