VNDirect bán cổ phiếu quỹ

06:53, 03/11/2021

Dự kiến CTCP Chứng khoán VNDirect có thể thu về 358 tỷ đồng, lãi gấp 3,5 lần sau khi hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia