Võ Nhai - Đồng Hỷ

14:49, 07/12/2021

Tổng nhu cầu về diện tích đất để phát triển nhà ở đến năm 2030 là 8.386,5 ha; tổng nhu cầu vốn dự kiến là 75.343 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia