Vocarimex

08:05, 09/12/2021

Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex - MCK: VOC) vừa thống nhất chốt danh sách chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12%, trong đó cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Kido (MCK: KDC) sẽ nhận về hơn 127 tỷ đồng.

KIDO đã nắm quyền chi phối 51% Vocarimex
08:15, 24/05/2017
Nguyễn Cường
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia