vốn điều lệ doanh nghiệp Nhà nước

08:48, 18/06/2020

Với 438 phiếu tán thành, 11 người không đồng ý và 8 đại biểu không biểu quyết, sáng 17/6 Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) gồm 10 chương, 218 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia