Vumedia Việt Nam lừa đảo

15:52, 20/12/2021

Sau khi ôm tiền của nhiều nhà đầu tư, Giám đốc Công ty CP Vumedia Việt Nam đã đóng cửa trụ sở công ty, đồng thời tắt máy điện thoại khiến nhiều người hiện như ngồi trên đống lửa.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia