West Lakes Golf & Villas

10:10, 09/12/2020

Theo khảo sát mới nhất của Tiếp thị thể thao (Sport Makerting Surveys) tại Anh, gần 50% trong số những người được khảo sát cho rằng đang có kế hoạch tiếp tục du lịch golf trong năm 2021. Trong đó, Việt Nam sẽ là điểm đến chơi golf hấp dẫn khách du lịch.

Tiềm năng bất động sản sân golf
11:14, 08/05/2020
Quốc Trực
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia