Xi măng Sông Gianh

10:49, 14/12/2021

Năm 2021, 05 công ty thành viên của Tập đoàn SCG thuộc 03 mảng kinh doanh chính (Bao bì, Xi măng - Vật liệu xây dựng và Hóa dầu) được vinh danh trong Top 100 DN bền vững năm 2021 theo Chương trình đánh giá, công bố DN bền vững tại Việt Nam.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia