xuất khẩu tôm sang EU

08:35, 15/04/2021

Từ 1/8/2020 đến 4/4/2021, đã có gần 4,8 tỷ USD hàng hóa xuất khẩu đi 27 nước EU được các cơ quan, tổ chức được uỷ quyển cấp C/O mẫu EUR.1 để hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia