#liên minh của Quỹ đầu tư đối tác công nghiệp Nhật Bản