#Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thà