#Thuỷ điện A Vương

Nhà nước thoái vốn thu 133 tỷ đồng trong tháng 8

Nhà nước thoái vốn thu 133 tỷ đồng trong tháng 8

Trong tháng 8/2017, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức 3 phiên đấu giá cổ phần thoái vốn tại CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền bắc, CTCP Thủy điện A Vương và CTCP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gò