#tổng kim ngạch xuất siêu

4 tháng đầu năm xuất siêu gần 1,3 tỷ USD

4 tháng đầu năm xuất siêu gần 1,3 tỷ USD

Hoạt động xuất, nhập khẩu của cả nước trong 4 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm trước tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua và ghi nhận xuất siêu gần 1,3 tỷ USD.