1 nghìn tỷ USD

09:26, 17/01/2020

Alphabet Inc vừa trở thành công ty thứ 4 của Hoa Kỳ có giá trị thị trường hơn 1 nghìn tỷ USD.