3.400 tỷ đồng

10:45, 28/01/2019

Dự án Điện mặt trời Long Sơn có sử dụng đất với tổng diện tích dự kiến là 200 ha, tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) là 3.400 tỷ đồng.