ASMES

10:50, 17/12/2018

Đó là con số được công bố trong Đại hội khóa II nhiệm kỳ 2018 – 2023 do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khu vực phía Nam (ASMES) tổ chức tại TP.HCM mới đây.