ATGM

08:06, 05/11/2019

Trong trận đánh gần đây tại khu vực thị trấn Kobani (miền núi Latakia), một chiếc tăng T-72M1 của quân đội Syria đã trúng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM. May mắn không ngờ khiến xe không phát nổ và kíp xe an toàn.