Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

10:59, 15/06/2020

Sáng ngày 15/6/2020, trong phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu 3 nhóm vấn đề cốt lõi nhất khôi phục và thúc đẩy nền kinh tế hậu Covid-19.