Brooks Brothers

11:28, 24/07/2020

Brooks Brothers đã đồng ý ký kết một thoả thuận mua bán trị giá 305 triệu USD với nhà bán lẻ SPARC.