cao cấp

11:19, 09/08/2020

Ngành công nghiệp xa xỉ với giá trị hàng tỷ USD đã phải chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề bởi đại dịch, và bản thân những giá trị mà người tiêu dùng hướng đến cũng đang dần thay đổi.