Cargill

09:39, 10/12/2020

Tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, Cargill đã công bố kế hoạch mở rộng kinh doanh với khoản đầu tư 28 triệu USD vào dự án xây dựng một nhà máy mới về dinh dưỡng vật nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người chăn nuôi gia súc.