Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại TTCK

13:50, 06/03/2019

Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại TTCK và bảo hiểm đến năm 2020. Theo đó, thị trường chứng khoán sẽ được cơ cấu lại để trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.