Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam

13:20, 20/07/2018

Đến thời điểm này, Việt Nam mới chỉ có khoảng 150 công trình xanh đã được chứng nhận cũng như đang trong quá trình thiết kế, thi công.