contrexim HOD

10:04, 14/04/2020

"Tôi có dự cảm và niềm mong mỏi rằng, ngày 30/4 năm nay, chúng ta sẽ có niềm vui kép: Kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước và thành công trong việc khống chế đại dịch Covid-19", doanh nhân Nguyễn Đức Cây, Chủ tịch HĐQT Constremxim HOD viết cho Thương Gia.