đại học điện lực

07:30, 25/06/2020

Với hơn 120 năm xây dựng và phát triển, Đại học Điện lực không chỉ tự hào đào tạo ra hàng vạn cán bộ, kỹ thuật có năng lực mà còn là đơn vị top đầu về thành tích trong nghiên cứu, sáng chế thành công máy trợ thở chỉ trong 2 tuần, góp phần đẩy lùi Covid-19