đăng ký giao dịch cổ phiếu

14:29, 29/11/2020

Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính ở Việt Nam (VAFI) thẳng thắn phản đối chủ trương này vì nguy cơ đẩy các nhà đầu tư nhỏ lẻ vào các cổ phiếu rác, cổ phiếu không chất lượng do cổ phiếu Bluechip trở nên "rất đắt đỏ "...