Đặng Minh Trường

15:37, 10/08/2018

“Khát vọng của chúng tôi là biến Việt Nam trở thành một cường quốc du lịch. Đây là cách thể hiện lòng yêu nước của những người con Việt Nam”, CEO Đặng Minh Trường của Sun Group chia sẻ.