doanh nghiệp công nghệ thông tin

08:39, 24/08/2020

Theo dự thảo Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đang được Bộ TT&TT trình chính phủ phê duyệt, mục tiêu đến năm 2030, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đóng góp 20% tăng trưởng GDP.