10 năm tới, 100.000 DN công nghệ số sẽ đóng góp 20% tăng trưởng GDP của Việt Nam

Theo dự thảo Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đang được Bộ TT&TT trình chính phủ phê duyệt, mục tiêu đến năm 2030, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đóng góp 20% tăng trưởng GDP.
10 năm tới, 100.000 DN công nghệ số sẽ đóng góp 20% tăng trưởng GDP của Việt Nam

Ngoài ra, đến 2030, Việt Nam sẽ phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số; phát triển 1,5 triệu nhân lực công nghệ số; xếp hạng chỉ số công nghệ và đổi mới của Việt Nam nằm trong top 2 khu vực ASEAN và top 50 trên thế giới.

Cũng tại dự thảo, mục tiêu đến năm 2025: Phát triển 70.000 doanh nghiệp công nghệ số; phát triển 1,2 triệu nhân lực công nghệ số; giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tăng trưởng bình quân từ 10-20%/năm; doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đóng góp 10% tăng trưởng GDP; xếp hạng chỉ số công nghệ và đổi mới của Việt Nam nằm trong top 3 khu vực ASEAN và top 70 trên thế giới.

Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển theo định hướng chiến lược Make in Viet Nam, phấn đấu từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các sản phẩm, chủ động trong sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới, hợp tác nhưng không phụ thuộc vào các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài.

Dự thảo nêu rõ, tập trung phát triển 4 loại hình công nghệ số Việt Nam gồm: Nhóm 1- Doanh nghiệp phát triển công nghệ cốt lõi; Nhóm 2- Doanh nghiệp phát triển sản phẩm công nghệ số; Nhóm 3- Doanh nghiệp triển khai giải pháp công nghệ số; Nhóm 4- Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo công nghệ số.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, dự thảo cũng đề xuất nhiều giải pháp thực hiện, bao gồm: Hoàn thiện cơ chế chính sách kiến tạo môi trường phát triển cho doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; hỗ trợ hiệu quả, tạo lập thị trường năng động cho doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; phát triển ngành công nghiệp dữ liệu và hệ sinh thái công nghệ số tiên tiến; đổi mới mô hình phát triển nhân lực, phương thức sử dụng lao động chuyên ngành công nghệ số…

Có thể bạn quan tâm