Du kích Houthis

03:50, 20/02/2021

Ngày 17/2, truyền thông Yemen ủng hộ phong trào AnsadAllah công bố video, ghi lại một số cuộc tấn công do các đơn vị bắn tỉa Houthi thực hiện trong tháng 1.2021.