du lịch thông minh

65 giờ trước

Cổng thông tin điện tử du lịch Ninh Thuận có địa chỉ https://myninhthuan.vn và ứng dụng du lịch thông minh trên điện thoại vừa được địa phương đưa vào hoạt động.