du xuân 2018

09:59, 28/02/2018

Trong tiết trời đầu xuân trước cả rằm tháng Giêng, không ai là không nhớ, không tìm về với Hội Lim. Mọi già trẻ, trai gái xa gần vẫn nô nức kéo đến xem hội và xuyến xao trong làn điệu quan họ. Muôn đờ