giải ngân vốn FDI

14:58, 26/02/2020

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng 2, thành phố Hà Nội có 43 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 22,7 triệu USD.

Quý I/2019: Vốn đăng ký FDI đạt kỷ lục
14:21, 26/03/2019
Liên Quỳnh